Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 194137, se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, organizátorovi kulturistických soutěží, souhlas se zpracováním mých osobních údajů – jména a příjmení, adresy bydliště, tel. čísla a e-mailové adresy – a to pro níže uvedené účely. Další kontaktní údaje na obchodní společnost EVLS FITNESS s.r.o. jsou k dispozici na webových stránkách obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o. dostupných na www.evlspraguepro.com. 

Mé osobní údaje budou zpracovány za účelem poskytování služeb souvisejících s mojí registrací a účastí na kulturistické soutěži s názvem EVLS PRAGUE PRO, která se uskuteční dne 27. 8. 2022 v hotelu Hilton Prague Old Town sídlícím na adrese Praha 8, Pobřežní 311/1, PSČ 186 00.

Mé osobní údaje budou dále předány panu MUDr. Františku Zámolovi (Pro Tan Czech), se sídlem na adrese Jesenice u Prahy, Za Rybníkem 617, PSČ 252 42, IČO: 612 24 468, webové stránky pana MUDr. Zámoly jsou dostupné na www.protanczech.cz, a to za účelem nabídky nástřiku barvy na tělo, která je na soutěži vyžadována, a dále (pouze v případě žen) za účelem nabídky služby nanesení make-upu.    

Za předpokladu mého vítězství v některé z kategorií soutěže budou mé osobní údaje dále předány organizaci NPC Worldwide sídlící mimo Evropský hospodářský prostor ve Spojených státech amerických, pod jejíž záštitou se soutěž koná, webové stránky organizace NPC Worldwide jsou dostupné na https://npcnewsonline.com .  

Mám právo od obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 194137, se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, organizátorovi soutěže, požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, mám dále právo na jejich výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (podrobněji jsou tato práva upravena v článcích 15 až 21 nařízení GDPR). V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Mé osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění shora uvedeného účelu. Mám nicméně právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Svůj souhlas mohu odvolat například zasláním e-mailu na adresu info@evls.cz s uvedením mého jména, příjmení a adresy bydliště a s textem „odvolávám udělený souhlas se zpracováním osobních údajů“.   

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení / souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji tímto obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 194137, se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, podnikající mj. v oblasti organizování kulturistických soutěží, souhlas k zasílání obchodních sdělení (elektronickými prostředky) týkajících se výrobků a služeb poskytovaných touto obchodní společností. Při zasílání každé jednotlivé zprávy budu mít přitom jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem a zdarma tento souhlas odmítnout.

Současně tímto, za účelem shora uvedeným, uděluji obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 194137, se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, souhlas se zpracováním mých osobních údajů – jména a příjmení, adresy bydliště a e-mailové adresy. Další kontaktní údaje na obchodní společnost EVLS FITNESS s.r.o. jsou k dispozici na webových stránkách obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o. dostupných na www.evlspraguepro.com. 

Mám právo od obchodní společnosti EVLS FITNESS s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou: C 194137, se sídlem na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČO: 242 97 909, požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se mé osoby, mám dále právo na jejich výmaz, případně omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů (podrobněji jsou tato práva upravena v článcích 15 až 21 nařízení GDPR). V souvislosti se zpracováním mých osobních údajů mám dále právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Mé osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění shora uvedeného účelu. Mám nicméně právo svůj souhlas kdykoliv odvolat (odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování mých osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním). Svůj souhlas mohu odvolat například zasláním e-mailu na adresu info@evls.cz s uvedením mého jména, příjmení a adresy bydliště a s textem „odvolávám udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení“.